Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Arbeidsutvalg basis geodata for Vestfold og Telemark

Utvalget (AU-BASIS) behandler saker tilknyttet etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av basis geodata (Felles Kart dataBase og Matrikkel). Representantene til utvalgene pekes ut av rettighetshaverne. Eventuelle representanter for andre parter kan delta, der dette er naturlig.

Utvalgets mandat

Utvalget gir innspill til geodataplanen innenfor basis geodata, og gjør egne beslutninger i rene Geovekst-saker. Utvalget er i tillegg en arena for erfaringsutveksling mellom regionsamarbeidene.

AU-Basis møtes en til to ganger i året. Ett møte før sommeren og ett møte i august/ september.

 

Medlemmer i arbeidsutvalg Basis geodata
Representant for Navn Kommer fra
Statsforvalteren (Landbruket) Knut Sindre Vale,
Sanela Jacobsen (vara)
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Fylkeskommunen Geir Johansen Telemark fylkeskommune
Fylkeskommunen Tone Lassen,
Rasmus Palqvist (vara)
Vestfold fylkeskommune
Statens vegvesen Stein Rinholm Statens vegvesen
Midt-Telemark samarbeidet - Midt-Telemark kommune
Vest-Telemark samarbeidet Solveig U. Hagen,
Tommy Vadder (vara)
Vinje kommune
Tokke kommune
Kommunene Per Erik Larsen Sandefjord kommune
Grenland-samarbeidet Øyvind Bakken,
Tove Fagerbæk (vara)
Porsgrunn kommune
Siljan kommune
Kommunesamarbeidet, Vestfold Kristoffer Brekke Tønsberg kommune
Kommunene Odd Arne Bakke-Ludviksen
Kolbjørn Hem (vara)
Larvik kommune
Larvik kommune
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Norge digitalt sekretariatet Kjetil Waal (leder) Kartverket Vestfold og Telemark, Geovekst
Norge digitalt sekretariatet Arnulf Haugland Kartverket Vestfold og Telemark, Matrikkel
Norge digitalt sekretariatet Leif Kåre Knutsen Kartverket Vestfold og Telemark, Felles KartdataBase (FKB)
Share
XPPT