Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalg Troms og Finnmark

Fra 2024 vil fylkesgeodatautvalget være felles for de to fylkene. Utvalget samordner, initierer og støtter tiltak som bidrar til å oppfylle målsettingen med Norge digitalt i begge fylkene.

Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark fylker

FGU-TRF har som hovedfunksjon å samordne planer og aktiviteter som genererer datainnhold i Norge digitalt. FGU-TRF må derfor ha god forankring i de deltagende organisasjonene. Det tilstrebes å ha representasjon på beslutningsnivå.

Den enkelte part bestemmer selv sin representant til fylkesgeodatautvalget.

FGU-TRF skal godkjenne Geodataplanen for fylkene samt gi tilbakemeldinger/ innspill til Norge digitalt om aktuelle saker.

Eventuelle oppsummeringer, referat, m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark (FGU-TRF)
Representerer Navn Kommer fra
Statsforvalteren Bård Pedersen (leder) Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren Lars Smeland Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren Pål Tengesdal Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fylkeskommune Bjørn Henrik Kavli Troms fylkeskommune
Fylkeskommune Anne Øverjorde Rødven Troms fylkeskommune
Fylkeskommune Bength Eriksen Troms fylkeskommune
Fylkeskommune Rita Bakken Finnmark fylkeskommune
Statens vegvesen Ingunn Jakola Statens vegvesen, Region Nord
Kommune Espen Larsen Tromsø kommune
Kommune Jan Inge Lakså Harstad kommune - Hársttáid suohkan
Leder PTU Roger Skog Senja kommune
Kommune Harald Bjørhusdal Senja kommune
Kommune Trond Inge Heitmann Alta kommune
Kommune Frank Ingilæ Deanu gielda  - Tana kommune
Energiverkene (EBL) Knut Mellem Troms Kraft AS
Norge digital-part (regionalt) Aina Iden Tveit Longyearbyen lokalstyre
ND-part (regionalt) Bjørn-Rikart Pedersen Finnmarkseiendommen (FeFo)
ND-part (regionalt) Ingvill Richardsen Forsvarsbygg
ND-part (regionalt) - Norges arktiske universitet (UiT)
ND-part (regionalt) Dagfinn Kleveland Finnmark Jordkifterett
KS Marion Høgmo Kommunenesektorens organisasjon
Leder BGU Tom Andreas Hætta Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Kartverket Yngve Evjenth1 Kartverket Nordland
Kartverket Astrid Vetrhus Kartverket Troms og Finnmark

 

1 Vi har felles administrasjon med Kartverket Nordland

Alle dokumenter er i pdf.

Del
XPPT