Siste oppdatering

Basisgeodatautvalg for Troms og Finnmark fylke

Basisgeodatautvalget (BGU-TF) for Troms og Finnmark fylke består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget er ment å spille en viktig rolle som støtte for Kartverket Troms og Finnmark i sitt arbeid med koordinering av felles prosjekt.

Kontaktinformasjon

Kartverket Troms og Finnmark

lena.birgitte.johansen@kartverket.no

Basisgeodatautvalg (BGU-TF) for Troms og Finnmark fylke

Oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.

Utvalget skal

  • tilrettelegge for Geovekstprosjekt
  • foreslå prioritering av prosjekt
  • komme med innspill til årsmøtet for Geovekst
  • være bidragsyter til Geodataplanen
  • gjennomføre 1 møte i året, eller etter behov
Medlemmer i Basisgeodatautvalget (BGU-TF) for Troms og Finnmark fylke
Representerer Navn Kommer fra
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Tom Andreas Hætta Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Pål Tengesdal Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fylkeskommune Kurt Johnsen Troms og Finnmark fylkeskommune
Statens vegvesen Jan Arild Øverli Statens vegvesen, Region nord
Kommunene Jan Are Mienna Alta kommune
Kommunene Egil Ramberg Sør-Varanger kommune
Kommunene Torgeir Lunde Nordreisa kommune - Ráissa suohkan
Kommunene Steinar Danielsen Bardu kommune
Kommunene Espen Larsen Tromsø kommune
Kommunene Jan Otto Øynes Kvæfjord kommune
Energiverkene (EBL) John Richards Varanger Kraft Nett AS
Energiverkene (EBL) Gunn Svendsby Schenk Troms Kraft AS
Televerket Alf Ove Lindås Telenor
Norge digitalt-part (regionalt) Jim Einar Roska Finnmarkseiendommen
ND-part (regionalt) Ingvill Richardsen Forsvarsbygg
Kartverket Bodil B. Mietinen (matrikkel) Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Bength Eriksen (matrikkel) Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Lena B. Johansen Kartverket Troms og Finnmark

 

Alle dokumenter er i pdf.

Del