Siste oppdatering

Direkteoppdatering i SFKB

Dyrøy kommune kom i mål med Sentral Felles Kartdatabase (SFKB) i desember 2023. Med Vadsø kommune på laget gjenstår kun Gamvik før alle kommunene i Troms og Finnmark fylker oppdaterer direkte i SFKB.

Fakta Sentral Felles Kartdatabase (SFKB)

SFKB er et forvaltningssystem der kommunene, Kartverket og andre parter oppdaterer kartdata direkte i en felles database. Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til ferske og kvalitetssikrede data.

Les mer om SFKB på kartverket.no

For Vadsø kommune betyr dette at deres kartdata alltid vil være oppdatert, noe som forenkler planleggings- og forvaltningsprosesser.

Dette er spesielt viktig i en tid hvor digital transformasjon er avgjørende for en effektiv offentlig sektor.

Klikk for større bilde.png

SFKB-status-TRF-2024.png
STATUS SFKB: Kartutsnittet viser status for Sentral Felles Kartdatabase i Troms og Finnmark juni 2024 (Ill.: Kartverket)

Fordeler for private og offentlige aktører

Entreprenører, arkitekter og eiendomsutviklere vil nyte godt av tilgang til sanntidsdata. Det gir mulighet til å planlegge og gjennomføre prosjekter med større presisjon og effektivitet, reduserer risikoen for feil og forsinkelser, og sparer både tid og penger.

Offentlige virksomheter vil dra nytte av forbedret samhandling med tilgang til oppdatert og nøyaktig informasjon fra kommunen. Det kan forbedre tjenesteleveransen til innbyggerne, ettersom alle involverte parter har tilgang til den samme informasjonen.

Fremtiden for Troms og Finnmark fylker

Med Vadsø på plass, er Gamvik kommune den siste som gjenstår for full dekning i de to fylkene. Da vil målet i geodataplanen for Troms og Finnmark om å innføre geosynkronisering av plandata for samtlige kommuner i 2024 være oppfylt.

Det vil styrke regionens digitale infrastruktur og legge grunnlag for mer komplett og bærekraftig forvaltning i fremtiden.

Du kan lese mer om dette og andre satsinger i gjeldende geodataplan for fylkene.

Gjeldende fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark

Del
XPPT