Siste oppdatering

Plan- og temadatautval for Rogaland fylke

Plan- og temadatautvalet (PTU) skal vere ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling omkring plan- og temadata i fylket.

Medlemmer i Plan- og temadatautval for Rogaland fylke

Part Representant
Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga Tonje Fjermestad Aase
Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelinga Kristian Solberg
Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelinga Einar Heegaard
Fylkesmannen i Rogaland, Administrasjonsavdelinga James Stott
Statens vegvesen Region vest Geir Magnus Tungland
Rogaland fylkeskommune, Regionplanavdelinga Astrid Espe
Kystverket Vest John Morten Klingsheim
Fiskeridirektoratet Arne Møller
Hjelmeland kommune Ingeborg Westersjø
Sandnes kommune Monica Ediassen
Suldal kommune Hilde Bergjord
Vindafjord kommune Stine Helen Marken
Kartverket Rogaland Sigbjørn Wik
Del