Siste oppdatering

Problemer og løsninger med overvannshåndtering – Kommunal klimatilpasning i praksis

Webinaret ble avholdt 16. april 2022 i regi av Plan- og temadatautvalget i fylkene. Opptak av webinaret er tilgjengelig.

Webinaret ble arrangert i samarbeid med Geoforum Oslo og Viken og Geoforum Buskerud i anledning deres årsmøter.

Statsforvalteren har beregnet dreneringslinjer for hele Oslo og Viken basert på 1x1 meter nasjonal høydemodell. Disse er gjort tilgjengelig for nedlastning på Geonorge.

Plan- og temadatautvalget avholdt et webinar april 2022 der datasettet blir beskrevet. Kommuner delte også sine erfaringer fra arbeid med overvannshåndtering.

Søknadsmidler

Kommuner oppfordres til å søke midler til kartlegging av stikkrenner / kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag gjennom Norges vassdrag og energidirektorat (NVE)'s tilskuddsordning.

Les mer om dette på NVE sine nettsider: Tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Video-opptak

Opptaket er redigert og varer i underkant av to timer.

Opptak fra webinaret (vimeo)

Program

  • Lansering av datasettet dreneringslinjer for Oslo og Viken, beregnet av statsforvalteren v/ Tom Joar Kristiansen, Kartverket Oslo og Viken
  • Søknad om og bruk av tilskudd til kartlegging av stikkrenner / Kritiske punkt fra NVE v/ Kjell Ove Hovde, Sigdal kommune
  • Verdien av tverrfaglig samarbeid om overvann og flom v/ Johanne Stake, Drammen kommune
  • Risikoanalyse overvann i Oslo kommune v/ Trym Teigene, Oslo kommune
  • Overvannsplan fra en kommune, hvordan kan dreneringslinjer nyttes i kommunen v/Randi Margrete Aamodt, Nordre Follo kommune

 

Del
XPPT