Siste oppdatering

Opplæringspakke - Elveflom for dummies

Plan- og temadatautvalget Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud har, sammen med NVE, laget en tredelt opplæringspakke. Den består av to video-opptak og en redigert versjon av veilederen Elveflom for dummies - QGIS edition.

Behovet for å forstå flomanalyser er stort. Det er derfor viktig å ha grunnleggende forståelse på plass. Enten du utfører analysen selv eller ved hjelp av en konsulent. Opplæringspakken gjennomgår hvordan dette kan gjøres med bruk av laserdata i QGIS. Den gir også en forklaring på teorien som ligger bak beregningene.

Opplæringspakken

Del 1 - Webinar

Flomanalyse steg for steg i QGIS. Utgangspunkt i veilederen Elveflom for dummies. Presentør, Henrik Gulliksen Schüller, Kartverket (14.1.21).

https://vimeo.com/516186311

Del to - Video-opptak fra fagdag

Flomanalyse og overvannshåndtering (18.2.2021). Hvordan forstå og bruke laserdata til flom- og overvannshåndtering.

https://vimeo.com/516691975

Del tre - Dokumentet

Revidert utgave av veilederen Elveflom for dummies - QGIS edition.

Elveflom-for-Dummies-QGIS-edition-15032021.pdf

Program

Hele programmet.pdf

11:00: Gjennomgang av logikken for Elveflomanalyse (Jon Anders Anmarkrud)

12:30: Hvilken nytte har en planlegger eller byggesaksbehandler av å kjenne til hvordan overvannsanalysen gjøres? (Bernt Egil Tafjord)

13:30: Hva skjer når lavbrekket der dreneringslinja går full? (Tom J. Kristiansen)

14:45: Stikkrenner – erfaringer fra Sør Hedmark (Kay Henning Kleverud)

15:30 Slutt

Del
XPPT