Siste oppdatering

Inspirasjonswebinar – NADAG

Tema var hvordan komme i gang med å legge inn data om grunnforhold i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). Webinaret ble avholdt 14. juni 2021 i regi av Plan- og temadatautvalget Oslo og Viken. Opptak fra webinaret er tilgjengelig.

Etter siste tids tragiske skredhendelser er mange kommuner opptatt å få oversikt over grunnforholdene i egen kommune. Dette innebærer å hente frem informasjon om grunnundersøkelser foretatt tilbake i tid. Men også å sikre rettigheter og tilgang til grunnundersøkelser i forbindelse med nye tiltak / prosjekter. For at denne informasjonen skal være tilgjengelig for alle, er det viktig å få lagt grunnboringsdataene inn i NADAG.

Video-opptak

Opptak fra webinaret (Vimeo)

Program

Hele programmet.pdf

12.00: Innledning Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef, Lillestrøm kommune

12.15: Innmelding av kvikkleiresoner til nasjonal base hos NVE, v/ Ingrid Havnen, NVE

12.30: NADAG i planprosessen; hvordan sikrer vi at undersøkelsene blir registrert ved Planavdelingen, v/ Helene Heergaard, Lillestrøm kommune

12.40: Strategi og prioritering.

Hvordan jobber vi i Oslo med å få mest mulig ut av geotekniske rapporter registrert i NADAG? Ingelöv Eriksson, geolog, Oslo kommune

13.05: Demo av hvordan man legger inn data i NADAG WebReg, v/ Johnny Spernes, Indre Østfold kommune

14.00: Slutt

Mer om NADAG

Nasjonal database for grunnundersøkelser (ngu.no)

Del
XPPT