Siste oppdatering

Beregning av aktsomhetskart for steinsprang

Webinaret ble avholdt 2. juni 2022 i regi av Plan- og temadatautvalget i Oslo og Viken. Tema var «Beregning av aktsomhetskart for steinsprang» i områder med mange og relativt små skråninger. Opptak fra webinaret er tilgjengelig.

Metoden er basert på en 2x2 meter terrengmodell for å få med små, vesentlige skrenter og kan være et bidrag til vurdering av risiko for steinsprang i kommuner som ikke er preget av fjellområder med bratte skråninger og dalsider.

For mange kommuner vil det være behov for mer detaljerte aktsomhetskart enn de nasjonale, litt grovere aktsomhetskartene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Stein vil rase også i områder med slakere terreng. Eksisterende aktsomhetskart vil vanskelig fange opp disse.

Analysemetoden viser hvor det er mulighet for at slike ras kan utløses og hvilke områder som vil påvirkes.

Webinaret tar utgangspunkt i en beregningsmetodikk beskrevet i vedlagte veileder «Steinsprang for dummies - ArcGis-metode for å identifisere aktsomhetsområder for steinsprang».

Målgruppe

Primært fagmiljøet Geodata / GIS, men vil også kunne være aktuelt for de som jobber med plan og byggesak

Video-opptak

Opptaket er redigert og varer i underkant av 30 minutter.

Opptak fra webinaret (vimeo)

Program

  • Hvordan hente script fra Smarte Byer
  • Gjennomgang av metodikken (30 min) – Trym Norløv Teigene, Oslo kommune

Veilederen

«Steinsprang for dummies - ArcGis-metode for å identifisere aktsomhetsområder for steinsprang».pdf

Plan- og Temadatautvalget jobber med å tilpasse veilederen for beregning av steinsprang til QGIS. Da teorien og metodikken er den samme, anbefales presentasjonen til også de som ikke har tilgang til ArcGIS for å få et innblikk i teorien.

Del
XPPT