Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalg for Oslo

Fylkesgeodatautvalget i Oslo Østfold, Akershus og Buskerud er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og Geovekst i fylkene. Utvalget vedtar årlig en geodataplan som gir føringer for lokale satsinger de neste fire årene.

Planleggingen skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging, samt utnyttelse og videre bruk av etablerte geodata.

Ansvaret for arbeid mot handlingsplanen i nasjonal geodatastrategi ligger til utvalget. Representantene er ambassadører for nasjonal geodatastrategi i sine organisasjoner og mot samarbeidsparter.

Utvalget skal:

  • bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen. Bidra til å profilere Norge digitalt/ Geovekst og den samfunnsmessige betydningen på tvers av forvaltningsnivåene i fagmiljøene
  • gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • behandle og godkjenne Geodataplanen
  • forberede og gjennomføre vedlikeholdsårsmøter i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

FGU skal møtes minimum to ganger. Ett møte før sommeren og ett møte i september der geodataplanen for den kommende 4-årsperioden vedtas.

Eventuelle referat fra møtene ligger nederst.

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalget Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud
Representerer Navn Kommer fra
Statens vegvesen Atle Dale Moen/ Siri Jaren (vara) Statens Vegvesen
Energiparten Åshild Utvik Norgesnett
Energiparten Marianne Glimsdal Elvia
Kommunene Petter Stordahl/ Elisabeth Bergstrøm (vara) Fredrikstad kommune (Østfold)
Kommunene Stein E. Engebretsen Nordre Follo kommune (Indre Oslofjord)
Kommunene Lindy Hansen (vara) Indre Østfold kommune (Indre Oslofjord)
Kommunene Håkon Løvli (leder FGU) Drammen kommune (Drammen, Ringerike)
Kommunene Pipaluk Møller Lund Eidsvoll kommune (Romerike)
Kommunene Tore Handeland (vara) Ullensaker kommune (Romerike)
Kommunene Knut Letmolie Flesberg kommune (Numedal)
Kommunene Rune Kjørmo Oslo kommune
Kommunene Annie XiuQin Chen/ Åsmund Yiu Hegnar (vara) Bærum kommune
Kommunene Terje Norli (vara) Øvre Eiker kommune (Numedal)
Kommunene Knut Aavestrud (vara) Flå kommune (Hallingdal)
Kommunene Jan Børre Øien Nesbyen kommune (Hallingdal)
Statens kartverk Tor Ivar Solsrud Majercsik Kartverket Oslo
Telenor geodata@telenor.com Telenor Norge AS
Statsforvalteren i Oslo og Viken Per Vallner Samordning og beredskapsstaben
Statsforvalteren i Oslo og Viken/ Landbruk Jon Anders Anmarkrud Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Oslo og Viken Jette Blomsterberg (leder PTU) Statsforvalteren i Oslo og Viken
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner Nadja Stumberg Analyse ABØ
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner Ingrid Falkflaug Misund Analyse ABØ
Fylkeskommunen Ann Helen Karlsen Østfold fylkekommune
Fylkeskommunen Lasse Tollefsen Akershus Fylkeskommune
Fylkeskommunen Gerd Inger Bruborg/ Ole Kristian Ødegård Buskerud Fylkeskommune
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR
NVE Amund Frogner Borge NVE
Norge digitalt-sekretariatet Jon Otter Skaaret Kartverket Oslo
Norge digitalt-sekretariatet Linn Varhaugvik Arto Kartverket Oslo
Norge digitalt-sekretariatet Andreas Dyken (leder BU) Kartverket Oslo
Norge digitalt-sekretariatet Iren Andersen Kartverket Oslo
Norge digitalt-sekretariatet Astrid Rygg Kartverket Oslo

Alle dokumenter er i pdf.

Del
XPPT