Siste oppdatering

E-verksgruppe for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud

Målet med e-verksgruppen er å behandle ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata. Den skal også levere endringsdata i henhold til FDV-avtalen. Nettselskapene har tilgang til data via Geovekst- og Norge digitalt samarbeidet.

Referat nederst på siden.

E-verksgruppen-etableres-2017-FQt.jpg
E-verksgruppen ble etablert for å veksle informasjon og kunnskap seg imellom (Foto: Francisca Quayson, Kartverket).

Om E-verksgruppen

E-verksgruppen ble etablert i 2017. Hovedmålet er å utveksle informasjon og kunnskap seg imellom. Gruppen er et underutvalg i Basisdatautvalget i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud. Den skal behandle ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata.

Det har skjedd store endringer i de fleste nettselskaper bl.a. på grunn av fusjonering og myndighetenes krav om at nettselskaper ikke kan ha samme navn og profilering som øvrig virksomhet.

Alle nettselskaper oppfordres til å informere Kartverket om endringer i struktur og kontaktpersoner for smidig oppfølging.

Gruppen har som mål og treffes 2 ganger i året.

På geonorge.no finner du en oversikt over alle FKB-standardene

Medlemmer i E-verksgruppen
Enhet Navn
Uvdal Kraftforsyning AS Frank Skarpås 
Rollag Elektrisitetsverk AS Torstein Aasberg
Hallingdal Kraftnett AS Asle Olav Garnås
Hemsil Nett AS Roar Ulviksbakken
Norefjell Nett AS Espen Slevikmoen
Midtnett AS Eirik Manvik
Føie AS Knut Borge
Elvenett AS Geir Wamstad
Glitre Energi Nett AS Asgeir Haugen
Norgesnett AS Åshild Utvik
Asker Nett AS John Haakon Lippert
Eidsiva (Elvia) Oddmund Arntsberg
Rakkestad Energi AS Jens Hansen
Høland og Setskog Elverk AS Erik Solberg
Norges Vassdrag og energiverk (NVE) Ole-Petter Kordahl
Statnett Erik Sundheim
Telenor Svein Olav Mjelve
Kartverket Oslo Jesper Fjellin
Kartverket Oslo Tor Ivar Solsrud Majercsik
Del
XPPT