Siste oppdatering

Opplæringspakke - Elveflom for dummies

Plan- og temadatautvalget for Oslo og Viken har, med hjelp fra NVE, laget en tredelt «opplæringspakke» som består av to video-opptak og en redigert versjon av veilederen «Elveflom for dummies - QGIS edition».

Behovet for å forstå flomanalyser er stort. Enten du skal utføre en selv eller om du skal vurdere et resultat du får fra en konsulent, er det viktig å ha en grunnleggende forståelse på plass. De tre delene i opplæringspakken gjennomgår hvordan dette kan gjøres med bruk av laserdata i QGIS, samt gir en forklaring til teorien som ligger bak beregningene.

Opplæringspakken

Del 1 - Webinar

Webinar hvor flomanalysen gjennomgås steg for steg i QGIS med utgangspunkt i veilederen «Elveflom for dummies» v/ Henrik Gulliksen Schüller, Kartverket 14.1.21.

https://vimeo.com/516186311

Del to - Video-opptak fra fagdag

Fagdag «Flomanalyse og overvannshåndtering» (18.2.2021). Tema for fagdagen var hvordan forstå og bruke laserdata til flom- og overvannshåndtering.

https://vimeo.com/516691975

Program

Hele programmet.pdf

11:00: Gjennomgang av logikken for Elveflomanalyse (Jon Anders Anmarkrud)

12:30: Hvilken nytte har en planlegger eller byggesaksbehandler av å kjenne til hvordan overvannsanalysen gjøres? (Bernt Egil Tafjord)

13:30: Hva skjer når lavbrekket der dreneringslinja går full? (Tom J. Kristiansen)

14:45: Stikkrenner – erfaringer fra Sør Hedmark (Kay Henning Kleverud)

15:30 Slutt

Del tre - Dokumentet

Revidert utgave av veilederen «Elveflom for dummies - QGIS edition»

Elveflom-for-Dummies-QGIS-edition-15032021.pdf

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om opplæringspakken?

Iren.Andersen@kartverket.no
Tom.Joar.Kristiansen@kartverket.no

Del