Siste oppdatering

Gjennomførte arrangement

Plan- og temadatautvalget for Oslo og Viken fylker jobber med å kunne tilby ulike arrangementer for faglig påfyll med utgangspunkt i mål og delmål i Fylkesgeodataplanen.

Her finner du oversikt over gjennomførte arrangement. Disse kan inneholde dokumenter, video-opptak, eller lignende, og kan sendes på forespørsel. Du finner kontaktinformasjon nede på siden.

Opptak fra avholdte arrangement i 2021 inneholder lyd og bilde. De er ikke tekstet eller universelt utformet.

Dette er nå et krav og nyere opptak vil følge dette.

Om webdirektivet fra 1. februar 2023 (uutilsynet.no)

Avholdte arrangement i 2021
Dato Arrangement
14.6. Insprasjonswebinar; NADAG
11.1. og 18.2. Webinar: Tredelt opplæringspakke; beregning av dreneringslinjer og flomvannstand
Del