Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalg for Oslo og Viken fylker

Fylkesgeodatautvalget i Oslo og Viken er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og Geovekst i fylkene. Utvalget vedtar årlig en geodataplan som gir føringer for lokale satsinger de neste fire årene. Planleggingen skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging, samt utnyttelse og videre bruk av etablerte geodata.

Fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken fylker ble opprettet høsten 2019. De tre FGU'ene i Østfold, Oslo/ Akershus og Buskerud ble da slått sammen i forbindelse med kommune- og regionreformen som ble fra 1.1.2020.

Utvalget har 2 møter i året, ett på våren og ett på høsten. Høstmøtet skal vedta Geodataplan for den kommende 4-årsperioden.

Referat fra møtene ligger nederst.

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken fylker 2020 - 2022

Representerer Navn Kommer fra
Statens vegvesen Jens Kjell Aabø  Statens Vegvesen
Energiparten Åshild Utvik Norgesnett
Kommunene Petter Stordahl Fredrikstad kommune (Østfold)
Kommunene Stein E. Engebretsen Nordre Follo kommune (Indre Oslofjord)
Kommunene Fredrik Hägnemark Lunner kommune (Ringerike)
Kommunene Håkon Løvli (leder FGU) Drammen kommune (Drammen, Ringerike)
Kommunene Jan Børre Øien Nesbyen kommune (Hallingdal)
Kommunene Knut Letmolie Flesberg kommune (Numedal)
Kommunene Tone Kråkenes Oslo kommune
Kommunene Annie Chen Bærum kommune
Statens kartverk Tor Ivar Solsrud Majercsik Kartverket Oslo og Viken
Telenor    
Statsforvalteren i Oslo og Viken/ Landbruk Jon Anders Anmarkrud Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Oslo og Viken Jette Blomsterberg (leder PTU) Statsforvalteren i Oslo og Viken
Viken fylkeskommune Nadja Stumberg Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune Ann Helen Karlsen Viken fylkeskommune
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR
Norge digitalt-sekretariatet Jon Ottar Skaaret Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Linn Varhaugvik Arto Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Andreas Dyken (leder BU) Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Irén Andersen   Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Astrid Rygg Kartverket Oslo og Viken

Alle dokumenter er i pdf.

Del