Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalg for Oslo og Viken fylker

Fylkesgeodatautvalget i Oslo og Viken er øverste organ for samordning innen Norge digitalt og Geovekst i fylkene. Utvalget vedtar årlig en geodataplan som gir føringer for lokale satsinger de neste fire årene. Planleggingen skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging, samt utnyttelse og videre bruk av etablerte geodata.

Ansvaret for arbeid mot handlingsplanen i nasjonal geodatastrategi ligger til utvalget. Representantene er ambassadører for nasjonal geodatastrategi i sine organisasjoner og mot samarbeidsparter.

Utvalget skal:

  • bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen og bidra til å profilere Norge digitalt/ Geovekst og den samfunnsmessige betydningen av forvaltningsarbeid på tvers av forvaltningsnivåene i fagmiljøene
  • gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • behandle og godkjenne Geodataplanen
  • forberede og gjennomføre vedlikeholdsårsmøter i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

FGU skal møtes minimum to ganger. Ett møte før sommeren og ett møte i september der geodataplanen for den kommende 4-årsperioden vedtas.

Referat fra møtene ligger nederst.

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken fylker 2020 - 2022

Representerer Navn Kommer fra
Statens vegvesen Atle Dale Moen/ Siri Jaren (vara) Statens Vegvesen
Energiparten Åshild Utvik Norgesnett
Kommunene Petter Stordahl/ Elisabeth Bergstrøm (vara) Fredrikstad kommune (Østfold)
Kommunene Stein E. Engebretsen Nordre Follo kommune (Indre Oslofjord)
Kommunene Lindy Hansen (vara) Indre Østfold kommune (Romerike)
Kommunene Håkon Løvli (leder FGU) Drammen kommune (Drammen, Ringerike)
Kommunene Pipaluk Møller Lund (vara) Eidsvoll kommune
Kommunene Knut Letmolie Flesberg kommune (Numedal)
Kommunene Tone Kråkenes Oslo kommune
Kommunene Annie XiuQin Chen/ Øyvind Ryen (vara) Bærum kommune
Kommunene Terje Norli (vara) Øvre Eiker kommune
Kommunene Anne-Gro Haviken (vara) Krødsherad kommune
Kommunene Jan Børre Øien Nesbyen kommune (Hallingdal)
Statens kartverk Tor Ivar Solsrud Majercsik Kartverket Oslo og Viken
Telenor geodata@telenor.com Telenor Norge AS
Statsforvalteren i Oslo og Viken Per Vallner Samordning og beredskapsstaben
Statsforvalteren i Oslo og Viken/ Landbruk Jon Anders Anmarkrud Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Oslo og Viken Jette Blomsterberg (leder PTU) Statsforvalteren i Oslo og Viken
Viken fylkeskommune Nadja Stumberg Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune Ann Helen Karlsen Viken fylkeskommune
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR
Norge digitalt-sekretariatet Jon Ottar Skaaret Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Linn Varhaugvik Arto Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Andreas Dyken (leder BU) Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Irén Andersen   Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Astrid Rygg Kartverket Oslo og Viken

Alle dokumenter er i pdf.

Del