Siste oppdatering

E-verksgruppe for Oslo og Viken fylker

Målet med e-verksgruppen er å behandle ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata. Den skal også levere endringsdata i henhold til FDV-avtalen. Nettselskapene har tilgang til data via Geovekst- og Norge digitalt samarbeidet.

Starten

E-verksgruppen ble etablert i 2017 av e-verkene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold (Viken). Hovedmålet er å utveksle informasjon og kunnskap seg imellom.

Gruppen har som mål og treffes 2 ganger i året.

På geonorge.no finner du en oversikt over alle FKB-standardene

Medlemmer i E-verksgruppen

Enhet Navn
Uvdal Kraftforsyning SA Frank Skarpås 
Rollag Elektrisitetsverk SA Vegard Bekkeseth
Flesberg Elektrisitetsverk AS Tommy Angell
Hallingdal Kraftnett AS Asle Olav Garnås
Hemsedal Energi Roar Ulviksbakken
Krødsherad E-verk Espen Slevikmoen
Midtkraft Nett AS Eirik Manvik
Ringerikskraft Petter Stokke
Øvre Eiker Nett Geir Wamstad
Glitre Energi Nett AS Asgeir Haugen
Norgesnett/ Fredrikstad Energi Åshild Utvik
Hurum Energiverk Margrethe Folkestad
Hafslund Nett Per Molund
Eidsiva Leif Erik Loftesnes
Rakkestad Energi Jens Christer Hansen
Høland og Setskog Nett Erik Solberg
Trøgstad Elverk AS Trond Lier
Norges Vassdrag og energiverk (NVE) Ole-Petter Kordahl
Statens vegvesen Siri Jaren
Kartverket Francisca Quayson
Kartverket Tor Ivar Solsrud Majercsik

 

Del