Siste oppdatering

Droneforum Oslo og Viken fylker

Droneforumet er nystartet og har avholdt sitt første møte våren 2022. Det planlegges nytt møte i løpet av våren. Ta kontakt med sekretariatet om du er interessert i å delta.

Om forumet

Droneforumet ble startet i 2022, og skal være en møteplass for ulike dronebrukere innen Norge digitalt-samarbeidet i fylkene; en samlingsplass for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling.

Mange bruksområder for droner

Det er mange ulike bruksområder for droner; fra bruinspeksjon, arkeologiutgravinger, og volumberegning til kartlegging av skred-områder og oppdatering av FKB, AR5 og høydemodell.

Sekretariat Oslo og Viken 2022
Navn Representerer
Tom-Erik Bakkely Aasheim Ringerike kommune
Dagny Lysaker Lillestrøm kommune
Åsmund Yiu Hegnar Bærum kommune
Lars Eirik Madsen Nittedal kommune
Tore Magnus Follinglo Statens vegvesen
Bojan Milojkovic Viken fylkeskommune
André Torsnes Kartverket Oslo og Viken
Del