Siste oppdatering

Nordland digitalt arbeidsutvalg

Nordland digitalt arbeidsutvalg skal initiere og støtte tiltak som bidrar til å oppfylle målsettingen med Norge digitalt i Nordland. Her finner du oversikt over medlemmene i utvalget. Under tabellen finner du referat og presentasjoner fra avholdte møter.

Kontaktperson

Kartverket Nordland

finn.ornes@kartverket.no

Nordland digitalt arbeidsutvalg godkjenner fylkesgeodataplanen for Nordland, og gir tilbakemeldinger/ innspill til Norge digitalt om aktuelle saker.

Fylkesgeodataplan for Nordland

Nordland digitalt arbeidsutvalg ble etablert på oppstartsmøte 1. og 2. juni 2005. Utvalget ledes av Statsforvalteren i Nordland og skal ha 10 – 15 deltakere. Medlemmene skal være de regionale Geovekst-partene og de største produsenter og brukere av temadata i fylket. Kommunene er representert med 4 medlemmer hvorav en skiftes ut hvert år. Nye medlemmer vedtas av arbeidsutvalget selv etter forslag fra Nordland digitalt sekretariat.

Medlemmer i Nordland digitalt arbeidsutvalg

Representant for Navn Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Nordland Monica Iveland (leder) Statsforvalteren i Nordland
Kartverket Finn Ørnes Kartverket Nordland
Nordland fylkeskommune Anders Holm Astad Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune Kjell Sture Trymbo Nordland fylkeskommune
Kommunene Jorunn Langnes Narvik kommune
Kommunene Vesa Jäntti Bodø kommune
Kommunene Tom Johansen Alstahaug kommune
Kommunene Trude Fridtjofsen Rana kommune
Statens vegvesen Ingunn Jakola Statens vegvesen
ARVA Aksel Ørnes Nordlandsnett
Statsforvalteren i Nordland, Miljø Sveinung Råheim Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Nordland, Landbruk Geir Sund Statsforvalteren i Nordland
Jernbane Håvard Moe Bane NOR
Fiskeridirektoratet Mira Bolsøy Aasjord Fiskeridirektoratet region Nordland
Kystverket Anniken Aasjord Kystverket Nordland
Forsvarsbygg Ingvill Richardsen Forsvarsbygg

 

Kurskomité for arealplandata

Høsten 2007 opprettet Nordland digitalt arbeidsutvalg en kurskomité for arealplandata. Komitéens oppgave er å øke kompetansen hos kommuner og private firma.

Medlemmene i Nordland digitalt kurskomité

Del