Siste oppdatering

Arbeidsutvalg basisdata Innlandet

Arbeidsutvalg basisdata arbeider med å finne effektive løsninger for etablering, forvaltning, drift og vedlikehold av basis geodata for fylket.

Arbeidsutvalget for basisdata (AU-Basis) Innlandet

AU-Basis arbeider med samordning av basis geodata i fylket, spesielt med henblikk på prioritering av samarbeidsprosjekter innen Geovekst.

Utvalget skal:

  • Behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata inklusive matrikkelen
  • Gi innspill til kurs/kompetanseheving
  • Gi innspill til geodataplanen innenfor basis geodata
  • Være arena for erfaringsutveksling mellom regionsamarbeidene

Sammensetning

  • Kommunerepresentanter fra hver region (velges av kommunene i regionen)
  • E-verks representanter - velges blant E-verkene i fylkene (E-verks gruppa)
  • Representanter fra øvrige Geovekst-parter – utpekes av den enkelte part
  • Eventuelt deltakere fra andre relevante aktører

Aktivitet i 2023

AU-Basis skal ha minimum to årlige møter. I 2023 ble det avholdt et i mai sammen med Fylkesgeodatautvalget. I tlllegg ble det avholdt et møte i september. Der var geodataplanen hovedtema.

Referat fås ved henvendelse til: hamar@kartverket.no

Medlemmer i AU Basis for Innlandet fylke
Representant for Navn Vara
Kommunene i Elverum-Solør regionen Kristin Lierstuen Jarle Skoglund
Kommunene i Gjøvikregionen Kasia Dokken Svein Andreassen
Kommunene i Hadelandsregionen Gro Nordal  
Kommunene i Hedmarkenregionen Stig Aage Melve Jan Ola Pedersen
Kommunene i Lillehammerregionen Lars Graedler  
Kommunene i Midt-Gudbrandsdal Jon Helge Silli Sigrid Grotheim Steig
Kommunene i Nord-Gudbrandsdal  Stig Roar Mandal Øystein Svastuen
Kommunene i Nord-Østerdal Erin Sandberg Kristin Fines Ygre
Kommunene i Sør-Hedmark Kay Henning Kleverud Anne Kjersti Briskerud
Kommunene i SÅTE-regionen Agita Freimane Roar Moren
Kommunene i Valdres Erik Heiland Lars Ø. Hemsing
Statsforvalteren i Innlandet (landbruk) Roar Kjær Espen Gudevang
NVE, region øst Torleiv Yli Myre  
Statens vegvesen Kari Anne Midtvold Marius Øie
Nettselskapene Bjørn Helge Sebusæter  
Nettselskapene Inge Roar Kristiansen Tom Møller Berg
Telenor Arve Morten Kristiansen  
Forsvarsbygg Per Gunnar Ulveseth Frode Faraas
Bane NOR Jon Haugland  
Innlandet fylkeskommune (Samferdsel) Helle D. Nannestad Pål Ellingsen Byfuglien
Innlandet fylkeskommune (GIS) Frode Hansen  
Kartverket Innlandet Bente Kristiansen (leder)  
Kartverket Innlandet Håkon Dåsnes  
Del
XPPT