Siste oppdatering

Innsending av arealplaner til høringskontroll Innlandet fylke

Fra 1. mars 2019 er det i hovedsak slutt på manuell innsending av planer til Kartverket Innlandet for høringskontroll.

Innsending av arealplaner og innlegging i InnlandsGIS

Gjennom Norge digitalt plansatsing 2018–2020 har alle kommuner i Innlandet fylke satt opp geosynkronisering av arealplaner. Dette gjelder vedtatte reguleringsplaner og reguleringsplaner «under arbeid». Noen kommuner har også satt opp geosynkronisering på kommune- og kommunedelplan.

For å ta ut noe av nytteverdien av dette, endres arbeidsløypa. Følgende rutiner gjelder fra 1. mars 2019:

Reguleringsplaner

 • Ved planoppstart skal planområde legges inn i kommunens base «Planer under arbeid» så snart som mulig
 • Ved høring/ offentlig ettersyn må arealplan med fullt planinnhold legges inn i «Planer under arbeid» senest når den legges ut på høring/ offentlig ettersyn. Det vil gå to døgn fra den er inne i kommunens base til den vises i InnlandsGIS.
 • For at oppsatt funksjonalitet i InnlandsGIS skal fungere er det viktig at følgende egenskaper er korrekte:
  • Nasjonal arealplanid (kommunenummer + planid)
  • Planstatus – viktig for å skille på om det er plan under oppstart (planstatus 1), eller om den er på høring (planstatus 2)
  • Plannavn

Kommune- og kommunedelplaner

 • For kommuner som geosynkroniserer kommune- og/ eller kommunedelplaner gjelder samme rutine som over.
 • For kommuner som ikke geosynkroniserer kommune- og/ eller kommunedelplaner sendes SOSI-fil og pdf-fil til planHamar@kartverket.no til høringskontroll som tidligere.

Rutiner for arealplaner i flere alternativer (Reguleringsplaner, kommune- og kommunedelplaner)

 • Hovedalternativet legges inn i kommunens database «Planer under arbeid».
 • De andre alternativene sendes i e-post til planHamar@kartverket.no. Kartverket legger disse inn i en egen base som overføres til InnlandsGIS.

Rutiner for arealplaner fra myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg (Reguleringsplaner og kommunedelplaner etter pbl § 3-7)

 • Kommunene mottar arealplanen fra f.eks Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR. Planen legges inn i sin base «planer under arbeid» senest når den legges ut på høring/ offentlig ettersyn. Gjelder for reguleringsplaner og kommunedelplaner der kommunen geosynkroniserer basen «planer under arbeid».
 • For kommunedelplaner i kommuner som ikke geosynkroniserer «planer under arbeid» må arealplanen sendes inn til planHamar@kartverket.no som tidligere.
Del