Siste oppdatering

Innsending av arealplaner til høringskontroll Innlandet fylke

Det er i hovedsak slutt på manuell innsending av planer til Kartverket Innlandet for høringskontroll. Alle kommunene i Innlandet har nå satt opp geosynkronisering av vedtatte reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid. Noen kommuner har også satt opp geosynkronisering på kommune- og kommunedelplan.

Arealplaner og overføring til InnlandsGIS

For å se hvilke arealplaner en kommune geosynkroniserer og om data er oppdatert kan man sjekke her:

Dataflyt for NAP (Geonorge.no)

På kartkontoret utfører vi nå sjelden hørings-kontroller. Det betyr at kommunen selv må huske på noen viktige egenskaper for at overføringen til InnlandsGIS skal fungere.

Reguleringsplaner

 • Ved planoppstart skal planområde legges inn i kommunens base «Planer under arbeid» så snart som mulig (planstatus 1)
 • Ved høring/ offentlig ettersyn må arealplan med fullt planinnhold legges inn i «Planer under arbeid» (planstatus 2). Senest når den legges ut på høring/ offentlig ettersyn. Det vil gå to døgn fra den er inne i kommunens base til den vises i InnlandsGIS
 • For at oppsatt funksjonalitet i InnlandsGIS skal fungere er det viktig at følgende egenskaper er korrekte:
  • Nasjonal arealplanid (kommunenummer + planid)
  • Planstatus – viktig for å skille på om det er plan under oppstart (planstatus 1), eller om den er på høring (planstatus 2)
  • Plannavn
 • Når en plan er vedtatt skal den innen 8 dager overføres til planstatus 3 (vedtatt) og fjernes i fra «Planer under arbeid»

Kommune- og kommunedelplaner

 • For kommuner som geosynkroniserer kommune- og/ eller kommunedelplaner gjelder samme rutine som over.
 • For kommuner som ikke geosynkroniserer kommune- og/ eller kommunedelplaner sendes SOSI-fil og pdf-fil til planHamar@kartverket.no til høringskontroll som tidligere.

Rutiner for arealplaner i flere alternativer

(Reguleringsplaner, kommune- og kommunedelplaner)

 • Hovedalternativet (alltid alternativ 1) legges inn i kommunens planbase «Planer under arbeid».
 • De andre alternativene sendes i e-post til planHamar@kartverket.no. Kartverket legger disse inn i en egen base som overføres til InnlandsGIS.
 • Når planen er vedtatt må kommunen gi beskjed til Kartverket Innlandet om at alternativene vi har lagt inn skal slettes.

Rutiner for arealplaner fra myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg

(Reguleringsplaner og kommunedelplaner etter pbl § 3-7)

 • Kommunene mottar arealplanen fra f.eks. Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR. Planen legges inn i sin base «planer under arbeid» senest når den legges ut på høring/ offentlig ettersyn.
 • For kommunedelplaner i kommuner som ikke geosynkroniserer «planer under arbeid» må arealplanen sendes inn til planHamar@kartverket.no som tidligere.
Del
XPPT