Siste oppdatering

Arbeidsutvalg for plan- og temadata i Agder

Plan- og temadatautvalget (PTU) for Agder fylke består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylket. Utvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget.

Dersom vi har referat/ oppsummering m.m. fra møter i utvalget, finner du de nederst på siden.

Plan- og temadatautvalg (PTU) for Agder fylke

Utvalget vil ha møter etter behov. Kartverket Agder har sekretariatfunksjon.  

Medlemmer i PTU for Agder fylke
Representerer Navn Kommer fra
Kommunene Kristian Stenseth Arendal kommune
Kommunene Håkon Heddeland Lindesnes kommune
Kommunene Marit Henriksen Valle kommune
Kommunene Alf Reidar Surdal Sirdal kommune
Statens Vegvesen Kirsti Høgvard Statens Vegvesen
Statsforvalteren i Agder Ole Magnus Tønsberg Statsforvalteren i Agder
Agder fylkeskommune Janet Slåen Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune Astrid Heier Vegusdal Agder fylkeskommune
Kystverket Frode Skjævestad Kystverket
Kartverket Karine Gystøl Kartverket Agder
Del