Siste oppdatering

Arbeidsutvalg for plan- og temadata i Agder

Plan- og temadatautvalget (PTU) for Agder fylke består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylket. Utvalget rapporterer til fylkesgeodatautvalget.

Dersom vi har referat/ oppsummering m.m. fra møter i utvalget, finner du de nederst på siden.

Plan- og temadatautvalg (PTU) for Agder fylke

Utvalget vil ha møter etter behov. Kartverket Agder har sekretariatfunksjon.  

Medlemmer i PTU for Agder fylke
Representerer Navn Arbeidsgiver
Kommunene Simon Ludvigsen Arendal kommune
Kommunene Karianne Torvestad Lindesnes kommune
Kommunene Marit Henriksen Valle kommune
Kommunene Eva Høksaas Kristiansand kommune
Statens Vegvesen Kirsti Høgvard Statens Vegvesen
Statsforvalteren i Agder Representant ikke oppnevnt  
Agder fylkeskommune Øystein Kristensen Agder fylkeskommune
Kystverket Frode Skjævestad Kystverket
Kartverket Karine Gystøl Kartverket Agder
Del
XPPT