FoU-forum for geografisk informasjon

Vi inviterer her til forumets femte møte, og ønsker både tidligere og nye deltagere velkommen! Tema denne gang er arealforvaltning og klimatilpasning.

09:30 - 15:00
Storgata 33, Oslo (7. etasje, oppgang A hos Kartverket Oslo og Viken)

Påmeldingsfrist: 5. juni

Har du spørsmål?

Kontakt fagdirektør FoU og innovasjon Reidun Kittelsrud: reidun.kittelsrud@kartverket.no

Møter 2022

Møtedokumenter

FoU-forum er et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode. 

Agenda:

09.30: Velkommen og status fra arbeidsgruppen

 • Oppfølging fra forrige møte

09.40 Temasesjon: Arealforvaltning og klimatilpasning

Hva er behovene, hvor trykker skoen i dag? Hvordan kan geodata bidra til bidra til bedre løsninger på utfordringene? Hva pågår, og hvilke nye oppgaver trenger samarbeid om kunnskapsutvikling, nasjonalt/internasjonalt?

Inviterte foredragsholdere presenterer behov/pågående aktiviteter/uløste problemstillinger:

 • NIBIO, Jostein Frydenlund, "Sektorovergripende grunnkart, hvor står vi nå?"
 • SSB, Anne Rørholt og Jørn Kristian Undelstvedt, "Arealstatistikk, geodatasett for planleggere og indikatorer - hva har vi og hva trenger vi mer av?"
 • Statsforvalteren Innlandet, Espen Gudevang

10.45 Pause

11.00 Temasesjon forts.

 • Naturfareforum v/Bjørn Dolva, "FoU behov fra naturfareforum"
 • Asplan Viak, Gunnar Berglund, "Utfordringer i å utvikle gode areal- og naturregnskap?"

11.30 Aktuelle utlysninger

 • Forskningsrådet, Ingunn Borlaug Lid, "EU og Forskningsrådets støttemuligheter"

12.00 Lunsj

12.30 Workshop tema Arealforvaltning og klimatilpasning

 • Oppsummering og problemstillinger vi tar med videre
 • Hva vil vi få til, hva kan vi bidra med
 • «Matchmaking» samarbeidspartnere
 • Oppsummering og veien videre

14.50 Innspill til temaer for videre møter

 • Årsplan 2023

15.00 Takk for i dag

FoU-forum

FoU-forum har blitt godkjent av Samordningsgruppen med mandat publisert på Geonorge, og er en oppfølging av tiltak 24 i nasjonal geodatastrategi «FoU-strategi for geografisk informasjon». Der kan du også lese strategien som ble vedtatt høsten 2021.

Del
XPPT