FoU-forum for geografisk informasjon

Vi inviterer her til forumets fjerde møte, og ønsker både tidligere og nye deltagere velkommen! Tema denne gang er maskin-til-maskin utveksling av geografisk informasjon.

12:15 - 14:45
Digitalt (lenke blir tilsendt)

Påmeldingsfrist: 7. mars

Har du spørsmål?

Kontakt fagdirektør FoU og innovasjon Reidun Kittelsrud: reidun.kittelsrud@kartverket.no

Møter 2022

Møtedokumenter

FoU-forum er et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode. 

Agenda:

12.15 Status fra arbeidsgruppen

  • Oppfølging fra møte og ideverksted Gardermoen
  • Årsplan: Møter og temaer oppsatt 2023

12.45 Temasesjon: Er løsningen nok en digital tvilling?? (tema 3.5 i FoU-strategien mfl. er relevante)

Erfaringer og perspektiv på hvordan vi innretter prosjekter der løsningen for eksempel representeres som en «digital tvilling», er det smarte grep vi bør passe på framover, i nye prosjekter? Hva må vi gjøre for at det vi utvikler tas i bruk, og hva trenger vi mer kunnskap og felles innsats på?

  • Kort innledning v/Kartverket
  • Andreas Amundsen, koordinator digital tvilling, Ålesund kommune
  • Inger Hokstad, BA-nettverket
  • Diskusjoner

13.45 Pause

14.00 Temasesjon forts.

  • Oppsummering: Problemstillinger og tiltak vi tar med videre

14.15 Aktuelle utlysninger

  • Nasjonalt og EU

14.30 Pågående prosesser med relevans for FoU-forumet

  • Kort orientering (politisk og administrativt)

14.40 Innspill til temaer for videre møter

14.45 Slutt

FoU-forum

FoU-forum har blitt godkjent av Samordningsgruppen med mandat publisert på Geonorge, og er en oppfølging av tiltak 24 i nasjonal geodatastrategi «FoU-strategi for geografisk informasjon». Der kan du også lese strategien som ble vedtatt høsten 2021.

Del
XPPT