Webinar: Geovekst 3D

Hvordan skal forvaltningen komme seg fra 2.5D til "ekte" 3D? Bli med på webinar med Geovekst arbeidsgruppe 3D.

09:00 - 10:30
Digitalt

Datasettene i felles kartdatabase (FKB) er en del av grunnmuren for geodata som brukes i offentlig forvaltning. FKB versjon 5.0 opererer nå med det vi kan kalle 2.5D, men målet er full støtte for tredimensjonale data i forvaltningsløsningene. Hvor langt har Geovekst-samarbeidet kommet i dette arbeidet, og hvordan kan vi komme oss helt i mål?

Agenda

  • Overordna status
    • FKB 5.0 i 2.5D. Hvor står vi i dag?
    • Gevinster ved innføring av 3D i FKB
    • Prosjekter/rapporter som er utført rundt innføring av 3D
  • Eksempler på brukerbehov og løsninger for 3D i kommunene
    • 3 kommuner/kommunesamarbeid presenterer sine løsninger

Vi sees på webinar!

Del
XPPT