Siste oppdatering

Kartlegging av tilgjengelighet i uteområder

Kartverket har utarbeidet veiledere for deg som skal kartlegge tilgjengelighet i uteområder.

XPPT