Siste oppdatering

Teknisk håndbok for NGIS-plattformen

Denne håndboken tar for seg den tekniske delen av Nasjonalt geografisk informasjonssystem (NGIS). NGIS er en felles plattform for forvaltning av geodata som kommer fra ulike dataeiere, brukere og systemeiere.

XPPT