Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Teknisk håndbok for NGIS-plattformen

Denne håndboken tar for seg den tekniske delen av Nasjonalt geografisk informasjonssystem (NGIS). NGIS er en felles plattform for forvaltning av geodata som kommer fra ulike dataeiere, brukere og systemeiere.

XPPT