Siste oppdatering

Enhetlig fargeuttrykk i ortofoto

I år er det blitt gjort ekstra forberedelser før flyfotograferingen i Agder. Det er startet et prosjekt som skal utrede mulighetene for å få et mer enhetlig fargeuttrykk i ortofotoene.

Fire ulike ortofotoprosjekter er valgt ut som testprosjekter hvor fargekalibrering er satt i fokus. Hensikten er å få bedre fargegjengivelse i bildene, gjennom å utvikle nye rutiner for fargejustering og kvalitetshevning av ortofotoproduktet.

Hva gir riktige farger?

Fra produktspesifikasjonene skal farger i ortofoto være mest mulig naturtro. Ut over dette finnes det i dag få retningslinjer for hvordan fargeuttrykket skal være. Dette gjør at det er opp til hver enkelt operatør å sette fargebalansen i ortofotoprosjektene.

Det er få objektive kriterier for å oppnå likt fargeuttrykk i bildene. Skarphet og lysbalanse er mer målbare størrelser, mens fargene er i større grad avhengig av subjektive metoder. Det er vanlig å bruke asfaltflater og andre homogene overflater og antagelser om at fargesammensetningen er jevn på de valgte flatene. Operatørens visuelle fargepreferanse og metodikk har derimot vist seg å ha stor påvirkning for fargeuttrykket. Konsekvensene er at fargeuttrykket mellom de ulike prosjektene fremstår som ulike og gir en lappeteppeeffekt.

søgne.jpg
LAPPETEPPE: Utsnitt over Søgne i Agder hvor tre ulike foto prosjekter møter hverandre. Bilde: Norgeibilder.no

Det er en rekke faktorer som påvirker fargeuttrykket i flybilder. De viktigste er:

  • Årstid, snøforhold og vekstsesong
  • Fuktighet på bakken
  • Atmosfæriske- og generelle værforhold
  • Solens plassering på himmelen (dato og tidspunkt på dagen)
  • Forhold knyttet til instrumenteringen, det fysiske kameraet og kameraets innstilling
  • Selve fremkallingen eller preprosesseringen av bildene

Faktorer knyttet til årstid, snøforhold og vekstsesong ønsker en å beholde, siden det gir viktig informasjon om forholdene da bildene ble tatt. Effektene fra de resterende faktorene ønsker en skal være like fra prosjekt til prosjekt.

Enhetlig fargeuttrykk gir bedre informasjon

Enhetlig fargeuttrykk er viktig for å legge forholdene best til rette for maskinlæring, spektralanalyser og ikke minst det visuelle uttrykket i Norge i bilder. Erfaringen så langt i prosjektet viser at riktig fargeuttrykk er viktig for å kunne utnytte mest mulig av informasjonen i bildene. Der fargene ikke er riktig satt oppleves det at mye informasjon forsvinner.

Tidligere ble malt hvite firkanter brukt for å verifisere kontrasten i flybildene. Dette prosjektet er en videreføring av denne teknikken hvor en inkluderer fargeuttrykket i bildekontrollen. Det har også vært utført testprosjekter som omhandler denne problematikken i regi av Geovekst. Prosjektet het “Bildekvalitet i ortofotoprosjekt – behov for et forskningsprosjekt?” som ble initalisert av Kartverket Trøndelag i 2005.

Maling av prøveflater i fire fager.
FARGER: Etablering av kalibreringsflater for enhetlig fargebruk i ortofoto. Foto: Steinar Kjellevik Karlsen.

Male eller måle?

Et av spørsmålene i årets prosjekt er om vi må male en fargekalibreringsflate, eller om det holder å måle fargene fra homogene overflater for å ha et tilstrekkelig datamateriale til å justere fargeuttrykket i ortofotoprosjekter. Det er derfor blitt malt flater med kjent fargespekter i prosjektområdene. I tillegg er umalte homogene flater som asfalt, fontener, søppelkonteiner og lignende målt med et fargespektrometer.

Ulike metoder prøves ut på fire ulike prosjekter i Agder-regionen i samarbeid med oppdragstakerne Terratec, BSF og Cowi.

Kontakt

Del
XPPT