Eksempler på tiltak som har vært støttet, er spesifikasjon av felles forvaltningsløsning for ortofoto, uttesting av kvalitet, nøyaktighet og pålitelighet av GPS/INS og testing av kvalitet og nøyaktighet på data samlet inn med digitale sensorer (digitalt kamera).

Pågående testprosjekt