Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Tinglyse festerett

Når du har en tinglyst festerett betyr det at du eier bebyggelsen, men leier tomten. Når du skal tinglyse festeretten din må du fylle ut skjemaet festekontrakt. 

 

Hva er en festerett?

Å feste betyr at du leier tomt av noen, for å kunne bygge hus, hytte eller annen bygning på tomten.

Når festekontrakten er tinglyst i grunnboken

Når en festekontrakt er tinglyst vil grunnboken vise hvem som eier grunnen med "hjemmel til eiendomsrett". Den som eier bebyggelsen og har festerett viser som "hjemmelshaver til festerett". I de tilfellene det fremgår av grunnboken "hjemmel til framfesterett" vil det være denne som eier bygningene.

Festenummer eller bruksnummer

Før du kan tinglyse festekontrakten din må du kontakte kommunen slik at festetomten blir målt opp. Dette gjelder enten du skal tinglyse festekontrakten din på et punktfeste eller om du skal få et eget festenummer.

Kommunen fører den nye festetomten i matrikkelen og sender deretter "melding til tinglysing" for tinglysing. Kartverket oppretter et eget grunnboksblad for festetomten.

Festekontrakten bør sendes kort tid etter at meldingen fra kommunen er tinglyst.

I noen tilfeller kan du feste et helt bruksnummer. Det er viktig å se til at det er riktig bruksnummer du tinglyser festeretten din på, slik at du ikke får festerett på hele hovedbruket.

Ubebygd festetomt

Dersom du skal tinglyse en ny festekontrakt må du bruke standardisert skjema for tinglysing, Dette følger av tinglysingsforskriften § 2 b.

Hvis du har en eldre festekontrakt som er utformet etter tidligere gjeldende regler kan som hovedregel disse tinglyses.

Ved overføring av en festerett som ikke er bebygd vil det ikke bli beregnet dokumentavgift, men du vil bli fakturert for tinglysingsgebyr. 

Bebygd festetomt

Hvis eiendommen som festes vekk allerede er bebygd må det sendes inn et skjøte sammen med festekontrakten når kontrakten skal tinglyses. Skjøtet må tinglyses for å overføre bygningene på eiendommen.

I de tilfellene en eldre festekontrakt skal bli tinglyst for første gang, og festeren har ført opp bygningene selv, trenger du normalt ikke å sende inn skjøte. Dagens markedsverdi på bygningene kan skrives på festekontrakten eller på et følgeskriv.

Ved tinglysing av festekontrakt på en bebygd tomt blir det beregnet dokumentavgift av bygningen og festerettens verdi, dette følger av årsrundskriv for dokumentavgift 2.1 og 2.3. Du må også betale tinglysingsgebyr. Dette gjelder for både nye festekontrakter og eldre festekontrakter, selv om fester selv har ført opp bygningene.

Nyttig å vite:

.

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Ofte stilte spørsmål

Share
XPPT