Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Overføring ved arv, skifte og uskifte

Når en person dør bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring.

Privat skifte

Ved et privat skifte vil tingretten sende arvingene en skifteattest. Skifteattesten skal sendes til Kartverket sammen med skjemaet hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte når arvingen skal tinglyse overføring av eiendommen fra den avdøde til seg. Arvingene til avdøde vil i dette tilfellet ofte foreta skifteoppgjøret selv, eller ved hjelp av testamentsfullbyrder eller en annen medhjelper.  

Uskifte

Når ektefelle eller samboer har rett til å overta hele boet etter avdøde vil tingretten sende en uskifteattest. Uskifteattesten skal sendes sammen med skjemaet hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte når den gjenlevende ektefellen eller samboeren skal tinglyse eiendommen på seg selv.

Offentlig skifte

Ved offentlig skifte av dødsbo vil tingretten ordne arvefordelingen og booppgjøret, som regel gjennom en oppnevnt bobestyrer. Bobestyreren vil få tilsendt en bobestyreroppnevnelse fra tingretten.

Bobestyreren overfører avdødes eiendommer direkte fra avdøde til de nye eierne av eiendommen med et skjøte. Det er ikke nødvendig med vitner for bobestyrer på skjøte, ettersom bobestyreren anses å være tingrettens forlengede arm i henhold til regelen om bevitnelse i tinglysingsloven § 17. Bobestyreroppnevnelsen må sendes sammen med skjøtet til Kartverket når det skal tinglyses.

Signaturer

Alle arvingene, eller de arvingene som har overtatt gjeldsansvaret etter arveloven (tidligere skifteloven) må signere hjemmelserklæringen.

Ved uskifte skal gjenlevende ektefelle eller samboer signere på hjemmelserklæringen alene.

Alternativt kan hjemmelserklæringen signeres av en fullmektig, testamentsfullbyrder, advokat, megler eller eiendomsmegler.

Overføring og salg av arven

Noen ganger vil arvingene bli enige om at eiendommen de har arvet skal selges, eller at kun en av arvingene skal eie eiendommen alene. I slike tilfeller må arvingene fylle ut et skjøte eller skjemaet overføring av hjemmel til andel i borettslag, i tillegg til hjemmelserklæringen.

De arvingene som har påtatt seg gjeldsansvaret kan signere på skjøtet alene.

Hvis hjemmelserklæring og skjøte sendes for tinglysing i samme konvolutt er det viktig at returadressen på skjemaene er like. Dette vil sikre at faktura for gebyr og dokumentavgift blir sendt til riktig person.

Her finner du skjema og veiledning til skjøte.

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Ved tinglysing blir det beregnet et tinglysingsgebyr per dokument som blir tinglyst. I tillegg vil det i noen tilfeller bli beregnet dokumentavgift med 2,5 % av eiendommens markedsverdi

Det blir ikke beregnet dokumentavgift ved overdragelse av borettslagsandeler.

Det er fritak for tinglysingsgebyr dersom det gjelder overføring til gjenlevende ektefelle eller samboer i uskifte. Dette følger av forskrift om gebyr for tinglysing mv. § 4. Etter praksis er det også gitt gebyrfritak ved hjemmelsovergang til gjenlevende ektefelle ved gjensidig testament, ved arv etter reglene om minstearv og ved tilfeller der gjenlevende ektefelle er eneste legalarving.

Les mer om dokumentavgift ved arv.

Konsesjon

Ved overføring av eiendom må du ta kontakt med kommunen for å avklare konsesjonsforholdet på eiendommen. Les mer om konsesjon her.

Konsesjonsforholdet må være avklart før dokumentene sendes for tinglysing.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Share
XPPT