Siste oppdatering

Søknad om tilgang til opplysninger fra matrikkelen for offentlige etater

Offentlige etater bruker informasjon fra matrikkelen brukes til forvaltning og formidling. Det er adgang til opplysningene for slike virksomheter med hjemmel i utleveringsforskriften § 4.

Skjemaet viser ulike brukertilganger for innsyn. Virksomheten må bestille brukertilgang som er tilpasset nødvendig behov den aktuelle arbeidsoppgaven for den enkelte bruker.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Matrikkelhjelp

Ved spørsmål, kontakt matrikkelhjelp på telefon 32 11 81 70 (09.00-15.00), eller e-post: matrikkelhjelp@kartverket.no

Informasjon om tilgang til matrikkelen

Søknad om tilgang til opplysninger fra matrikkelen for offentlige etater


Etat og kontaktperson


Hvem skal tilgangen tildeles til


Søknaden gjelder tilgang til

Rapporter:
Tilgang til innsyn i matrikkelklient:
Tilgang til matrikkel-API tjenester (programvarebruker):
Ønsker i tillegg tilgang til:

Geografisk område

Skriv inn ønsket kommune(r), eventuelt hele fylker eller hele landet.


Ofte stilt spørsmål

Del