Siste oppdatering

Søknad om tilgang til opplysninger fra matrikkelen for kommune

Kommunene bruker informasjon fra matrikkelen til forvaltning og formidling. Kommunene mulighet for tilgang til opplysningene med hjemmel i utleveringsforskriften § 4.

Skjemaet viser ulike brukertilganger for innsyn. Kommunen må bestille brukertilgang som er tilpasset nødvendig behov den aktuelle arbeidsoppgaven for den enkelte bruker.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Matrikkelhjelp

Ved spørsmål, kontakt matrikkelhjelp på telefon 32 11 81 70 (09.00-15.00), eller e-post: matrikkelhjelp@kartverket.no

Informasjon om tilgang til matrikkelen

Søknad om tilgang til opplysninger fra matrikkelen for kommuner


Kommune og kontaktperson


Hvem skal tilgangen tildeles til


Søknaden gjelder tilgang til

Rapporter:
Tilgang til innsyn i matrikkelklient:
Tilgang til matrikkel-API tjenester (programvarebruker):
Ønsker i tillegg tilgang til:

Geografisk område

Skriv inn ønsket kommune(r) dersom det er flere kommuner enn det som er oppgitt tidligere i skjemaet.
Dersom det ønskes tilgang til flere kommuner, det legges ved kopi av avtale om samarbeid.

Kopi av samarbeidsavtale (PDF, maks 4 MB):


Ofte stilte spørsmål

Del