Siste oppdatering

Søknad om tilgang til føring i matrikkelen - Nynorsk

Fyll ut skjemaet nedanfor for å søkje om brukartilgang for å føre i matrikkelen.

Søknad om å føre opplysingar i matrikkelen


Kommune og kontaktperson
 

Kven skal få tilgang?


Varigheit


Rolle ved tilgang til matrikkelen
 


Geografisk område

Skriv inn andre kommuna(r) dersom det er fleire kommunar enn kva som er oppgitt tidlegare i skjemaet.
Dersom ein skal ha tilgang til fleire kommunar, det leggjast ved ein kopi av samarbeidsavtalen.
Denne tilgangen gjer kommunalt innsyn med fødselsnummer i nabokommunar.

Kopi av samarbeidsavtale (PDF, maks 4 MB)

Del
XPPT