Siste oppdatering

Søknaden din er sendt

Takk for søknaden din.

Din søknad om brukartilgang for føring av opplysningar i matrikkelen er sendt til matrikkelhjelp@kartverket.no. Søknadar handsamast fortløpande, og me gjer tilbakemelding til kontaktperson og til personen det er søkt tilgang for.

Ein kopi av innsendt søknad er også sendt på e-post til kontaktpersonen.

Gå til Matrikkelhjelp

Del
XPPT