Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Rekvisisjon om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning

For veiledning til utfylling av skjemaet, eller spørsmål om matrikulering av eiendom, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger.

Del