Siste oppdatering

Godkjenningsordning for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Kartverkets rekvisisjonsskjemaer er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk og ble tilgjengeliggjort på Kartverkets nettsider 6. november 2019.

Dersom kommunen ønsker å benytte egenutviklet "rekvisisjon av oppmålingsforretning", skal denne på forhånd være godkjent av Kartverket. I matrikkelforskriftens § 23 tredje ledd har Kartverket som sentral matrikkelmyndighet fått ansvaret for å godkjenne egenutviklede rekvisisjoner som skal benyttes ved rekvisisjon av oppmålingsforretning. Ved godkjenning av egenutviklede rekvisisjoner er Kartverket opptatt av at innhold og form ikke skal avvike vesentlig fra de rekvisisjonene som allerede er etablert.

Godkjente rekvisisjoner utarbeidet av Kartverket

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkelloven § 10.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Begge skjemaene finner du i artikkelen rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Gjeldende retningslinjer

Regelverk for godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)

Del
XPPT