Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Protokoll for oppmålingsforretning

Skjema for protokoll for oppmålingsforretning

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), jamfør matrikkelforskriften §38.

Ved spørsmål om lovverket eller ved utfylling av skjemaet, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. 

Share