Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Partsliste ved oppmåling

Skjema for partsliste ved oppmåling

Partslisten brukes ved varsel, fremmøte og godkjenning av protokoll for oppmålingsforretning. Listen angir om man er registrert eier eller stedfortreder. Landmåler beholder originalen og oppdaterer fortløpende. 

Ved spørsmål om skjemaet må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. 

Share
XPPT