Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Krav om sammenslåing

Skjema for krav om sammenslåing

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter.

Ved spørsmål om utfylling av skjemaet må du henvende deg til kommunen der eiendommene ligger. 

Share
XPPT