Siste oppdatering

Eiendomsinformasjon i skattemeldingen

Eiendomsinformasjonen i skattemeldingen er hentet fra flere etater, og det kan derfor være vanskelig å vite hvilken instans du skal kontakte dersom du oppdager feil. Nedenfor har vi listet opp noen av de vanligste spørsmålene, og hvor du skal henvende deg.

Hvilken informasjon kan jeg få fra Kartverket?

Hos Kartverket kan du finne ut hvem som er tinglyst eier av en eiendom, ved å undersøke grunnboken. Du kan også bestille en grunnboksutskrift eller kopi av dokument som viser eierskapet.

På nettsiden Se eiendom finner du informasjonen digitalt.

Ulike feil på skattemeldingen

Nedenfor finner du noen problemstillinger som kan oppstå dersom det er feil på skattemeldingen din, og hvor du må henvende deg for å korrigere dette.

Dødsbo i skattemeldingen

Dersom du mottar skattemelding til en avdød person, er det fordi du er registrert som kontaktperson i folkeregisteret.

Skatteetaten har oversikt over hva du må gjøre med skattemeldingen.

Om avdøde er registrert som eier av eiendom, og denne skal overføres til arvinger eller selges, finner du informasjon om dette i vår artikkel "Overføring ved arv, skifte og uskifte".

Ukjent eiendom i skattemeldingen

Noen opplever at de har fått inn eiendommer på skattemeldingen sin, som ikke tidligere har vært oppført. Dette kan være eiendom som er tinglyst på foreldre, besteforeldre eller enda lengre tilbake i arverekken.

For å se hvem som er tinglyst som eier av eiendommen kan du se grunnboken på Se eiendom.

Eiendom mangler på skattemeldingen

Mangler det en eller flere eiendommer i skattemeldingen din, kan det være fordi eiendommen ble tinglyst på deg etter 1. januar. Det kan også være at eiendommen ikke er tinglyst på deg ennå. Den som er reell eier av eiendommen ved inntektsårets utgang er ansvarlig for eventuell formuesskatt på eiendommen det aktuelle inntektsåret.

Les mer om formuesverdi av bolig og eiendom (skatteetaten.no).

Sekundærbolig - hva er det?

Sekundærbolig er all annen boligeiendom som ikke kan karakteriseres som primærbolig eller fritidseiendom. Dersom du har spørsmål om sekundærbolig må du kontakte Skatteetaten.

Les mer om sekundærboliger på Skatteetatens nettsider.

Inngangsverdi

Inngangsverdien utgjør opprinnelig kostpris eller kjøpesum, og andre kostnader knyttet til kjøpet eller overtakelsen av eiendommen. Andre kostnader kan for eksempel være dokumentavgift, tinglysingsgebyr utgifter til eiendomsmegler og påkostninger gjort i eierperioden.

Les mer om beregning av gevinst/tap - salg av egen bolig (skatteetaten).

Trenger du historisk kjøpesum for tidligere eiere, kan du kontakte vårt kundesenter eller bestille en historisk grunnboksutskrift. Dersom du trenger informasjon om en eiendomsoverdragelse før 1991, kan du bruke Digitalarkivets innsynsløsning for å se tidligere overdragelser.

Inngangsverdi i borettslagsandeler er ikke mulig å finne i grunnboken hvis andelen er kjøpt før 2006. Før dette var ikke borettslag tinglyst, og du må be om å få denne informasjonen fra forretningsføreren. 

Formuesverdi av bolig og eiendom

Formuesverdien på boligen din er forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på de boligopplysningene du har rapportert inn til Skatteetaten.

Mer informasjon om formuesverdi finner du på Skatteetatens nettside.

Feil bygningstype

Bygningstype er informasjon som registreres hos kommunen. Dersom det er registrert feil informasjon, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger.

Du kan selv undersøke bygningstypen i Se eiendom.

Feil areal på eiendom eller bolig

Er det oppgitt feil areal på tomten eller bygningen din i skattemeldingen kan du henvende deg til kommunen for å få mer informasjon. Dersom arealet ikke er riktig, må du selv rette dette i skattemeldingen din.

Les mer om feil grenser i eiendomskartet.

Feil adresse i borettslagsandeler

Eier du en borettslagsandel som er ført opp med feil adresse i skattemeldingen, ta kontakt med kundesenteret hos Kartverket.

Vi opplever at det oftest er bruksenhetsnummeret (eksempel: H0101) som er feil.

Mer informasjon om adresser i borettslag finner du her.

Eiendom i utlandet

For informasjon om eiendommer i utlandet må du kontakte en instans i landet hvor eiendommen er, eller undersøke nærmere med skatteetaten.

Les mer om eiendommer i utlandet på skatteetatens nettsider.

Hvordan dokumentere eierskap av eiendom?

Skatteetaten henter informasjon fra flere kilder. En av kildene er grunnboken, som viser hvem som har et tinglyst eierskap av eiendommen. Dersom det står en eiendom på skattemeldingen din som du ikke lenger eier, eller mangler en eiendom som du har overtatt, må du undersøke grunnboken for å se om eiendommen er overført.

Dersom eiendommen er tinglyst over på ny eier, må du kontakte skatteetaten for å høre hvilken dokumentasjon de krever for å kunne korrigere skattemeldingen.

Dersom Skatteetaten krever at du dokumenterer eierskap på eiendom med en bekreftet grunnboksutskrift kan du bestille dette på vår nettside.

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT