Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Veileder melding til tinglysing

Dette er en rettledning til bruk ved tinglysing av forretninger som blir utført etter matrikkelloven.

Det er ulike typer meldinger for sakstypene i matrikkelen. Dokumentet viser alle typer melding til tinglysing. Det er opplyst hvilke typer meldinger som kan tinglyses elektronisk. I en del tilfeller er det krav om vedlegg til bruk ved tinglysingen. Her finner man hva slags type vedlegg som er aktuelle i de ulike tilfellene.

01.02.2024

Veileder for melding til tinglysing

Veileder for 'Melding til tinglysing', versjon 1.7. (pdf, 1,87 MB)

Share
XPPT