Siste oppdatering

E-læringskurs SEFRAK for ansatte i kulturminne-myndigheten

E-læringskurset SEFRAK er beregnet på ansatte i fylkeskommunene.

Kurset gir en innføring i matrikkelføring, herunder saksprosess og sakstyper, for å kunne registrere opplysninger om bygninger av spesiell interesse for ansatte i kulturminnemyndigheten. Leksjonen egner seg også som veiledningsmateriell.

Kursets leksjoner kan ikke skrives ut, men vil være tilgjengelig hele tiden slik at du kan gå igjennom de på nytt ved behov. Oppdateringer gjøres jevnlig, vi anbefaler likevel at du benytter Lovdata for å sikre deg at du leser siste versjon av lov- og forskriftstekst.   

Før du kan melde deg på til kurs i praktisk føring av SEFRAK i matrikkelen, må alle dokumentene som du finner her være gjennomgått. Unntak er nr. 4 «Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført», denne er frivillig.

Disse dokumentene gir deg som skal føre matrikkelen mer bakgrunnskunnskap enn det som er beskrevet i de første leksjonene i kurs i matrikkelføring.

Påmelding til E-læringskurset
Påmelding sendes til kartverkskolen@kartverket.no. Oppgi  bekreftelse på at du har gjennomgått obligatoriske "for-dokumenter",  navn, arbeidssted og e-postadresse. Kursbevis for gjennomført e-læringskurs i SEFRAK (hvis ønskelig) kan du få ved å henvende deg til den samme adressen.

Del
XPPT