Siste oppdatering

Kartindeksen

Oppdatert indeks for kart- og oppmålingsarbeider.

Tabellen i kartindeksen inneholder stipulert prosentvis stigning i «Indeks for kart- og oppmålingsarbeider/NGO 1982».

Det er tall for 4. kvartal 2023 som nå er lagt ut.

Last ned kartindeksen (pdf)

Indeksen beregnes på grunnlag av NITOs lønnsstatistikk (4/5 vekt) og delindeks for maskiner og transportmidler fra Statistisk sentralbyrås indeks "Førstegangsomsetning innenlands" (1/5 vekt). Historisk er NITOs lønnsstatistikk for tekniske funksjonærer blant privatansatte medlemmer benyttet. Fra 1. kvartal 2023 er den generelle lønnsstatistikken for NITO Privat i 2022 lagt til grunn.

Del