Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartindeksen

Oppdatert indeks for kart- og oppmålingsarbeider.

Tabellen i kartindeksen inneholder stipulert prosentvis stigning i «Indeks for kart- og oppmålingsarbeider/NGO 1982».

Det er tall for 2. kvartal 2024 som nå er lagt ut.

Indeksen beregnes på grunnlag av NITOs lønnsstatistikk (4/5 vekt) og delindeks for maskiner og transportmidler fra Statistisk sentralbyrås indeks "Førstegangsomsetning innenlands" (1/5 vekt). Historisk er NITOs lønnsstatistikk for tekniske funksjonærer blant privatansatte medlemmer benyttet. Fra 2. kvartal 2024 er den generelle lønnsstatistikken for NITO Privat i 2022 lagt til grunn.

Fact Kartindeks andre kvartal - 2024

Share
XPPT