Siste oppdatering

Godkjenningsordning for grensemerker

Kartverket skal godkjenne grensemerker som benyttes i oppmålingsforretninger etter matrikkelloven. På bakgrunn av dette er det etablert en godkjenningsordning for grensemerker.

I matrikkelforskriftens § 41 har Kartverket som sentral matrikkelmyndighet fått ansvaret for å godkjenne grensemerker som benyttes i oppmålingsforretninger etter matrikkelloven. Høsten 2011 innhentet Kartverket erfaringer angående bruk av grensemerker godkjent etter den tidligere delingsloven fra et utvalg kommuner. Hovedinntrykket var at de fleste kommunene hadde gode erfaringer med de eksisterende merkene, med unntak av at merket for by og tettbebygd strøk ikke fungerte optimalt. Basert på disse tilbakemeldingene ble forslag til ny godkjenningsordning for grensemerker sendt ut på høring våren 2013.

Kartverket har bedt om innspill fra leverandørene når det gjelder utforming av grensemerke for by og tettbebygd strøk og har foreløpig fått inn ett forslag. Vi har i denne forbindelse valgt å utvide spesifikasjonen slik at grensemerketypen "by og tettbebygd strøk" også omfattes. En leverandør er nå godkjent for å levere grensemerke for by og tettbebygd strøk etter matrikkelloven. Grensemerkene etter matrikkelloven (jord, myr, morene og fjell) vil ellers ha tilnærmet lik utforming som tidligere, men med endret tekst på kulen.

Godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven ble etablert i mars 2014, og det har med denne blitt opprettet retningslinjer som skal bidra til bedre kontakt og kontroll med leverandørene av de nye grensemerkene.

Godkjente leverandører

Oversikt over godkjente leverandører av grensemerker etter matrikkelloven

Gjeldende retningslinjer

Del
XPPT