Siste oppdatering

Innsyn i egne eiendomsopplysninger

Eiere kan nå logge inn via Se eiendom og se flere opplysninger registrert om sin eiendom. Dette gjør det enklere for en eier å se hva som er registrert av offentlige opplysninger om eiendommen, og kan bidra til å forenkle dialogen mellom innbygger og det offentlige.

 

Ny tjeneste

Kartverket har utviklet innsynstjenesten for å kunne gi eiere enklere tilgang på opplysninger om sin eiendom. Tjenesten vil være tilgjengelig via Se eiendom, og brukerne kan logge inn for å se opplysninger om egne eiendommer og bygninger som ligger på eiendommen.

Hva kan du finne i tjenesten?

Eiendom som vises i tjenesten, og opplysningene om disse er hentet fra Eiendomsregisteret (matrikkelen) som inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Tidligere måtte eiere kontakte kommunen for å se disse opplysningene.

På sikt vil tjenesten kobles sammen med tjenesten for egenregistrering, hvor eier selv får mulighet til å oppdatere utvalgte opplysninger.

Hvilke eiendommer finner du i tjenesten?

Eiendommene som vises i tjenesten, er de eiendommene den som logger inn er tinglyst eier eller fester av i Eiendomsregisteret. Borettslagsandeler og aksjeleiligheter vil ikke vises per i dag. Tjenesten er under utvikling og utvalget kan endre seg.

Del
XPPT