Siste oppdatering

Kvalitetsheving av data for fritidsboliger

I denne veilederen kan du finne informasjon om kvalitetsheving av matrikkelen med fokus på fritidsboliger. Veilederen er utarbeidet for å støtte kommunene.

XPPT