Siste oppdatering

Maskinell retting av adressetilleggsnavn

Nesten 16 000 adressetilleggsnavn er maskinelt rettet i matrikkelen.

Ved hjelp av en patch har det blitt foretatt en kvalitetsheving av adressetilleggsnavn i matrikkelen. Patchen er kjørt nå i april og gjelder i hovedsak adressetilleggsnavn skrevet med kun store bokstaver. Disse er endret slik at de nå er skrevet med stor forbokstav og resten av navnet med små bokstaver. Det samme gjelder for «kort adressetilleggsnavn», dvs. i tilfeller der det er vedtatt en forkortelse for adressetilleggsnavnet. Der adressetilleggsnavn består av flere ledd, starter hvert ledd med stor bokstav og resten skrives med små bokstaver.

Det var også forekomster med space/tomrom i starten eller slutten av adressetilleggsnavn, samt doble mellomrom mellom ord. Disse er nå fjernet. Det er kjørt kommunevise rapporter som viser endringene. Detaljerte rapporter blir sendt kommunene det gjelder, via fylkeskartkontorene.

Del
XPPT