Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

7.3 Lostjenester

Bestilling av los gjøres elektronisk i meldingssystemet SafeSeaNet Norway på www.shiprep.no.

Spørsmål vedrørende losplikt, farledsbevis og losgebyrer rettes til Senter for los/VTS på telefon 07847.
For mer informasjon om lostjenester, se kystverket.no.

Losbordingsfelt

Langs norskekysten er det en rekke losbordingsfelt med tilhørende innseilingskorridorer som fartøyene skal bruke ved seilas til og fra losbordingsfeltene. Bording og kvitting skal skje ved de angitte losbordingsfeltene.

Se tabelloversikt over losbordingsfeltene i Norge på lovdata.no. Tabellen gir informasjon om hvilket losoldermannskap losbordingsfeltet ligger under, samt navn, geografisk posisjon og kommune.

Se tabelloversikt over innseilingskorridorene til losbordingsfeltene i Norge på lovdata.no.

Kystverket har publisert både losbordingsfeltene og innseilingskorridorene i sin kartløsning Kystinfo:

  1. Gå inn på kart.kystverket.no
  2. Velg temalag los oppe til høyre
  3. Kryss av for "losbordingsfelt" og "innseilingskorridor"

Losbordingsfelt er merket i sjøkartet med et eget symbol.

Kartsymbol for losmøtested. Figur.

Forskrift om plikt til å bruke los

Losplikten er regulert i Lospliktforskriften og i forskrift om lostjenesten på Svalbard. Her angis hvilke fartøy som er lospliktige og hvilke farvann losplikten gjelder for. Visse områder er likevel unntatt fra losplikt, mens det er gitt strengere regler om losplikt for noen fartøy. Losplikten kan oppfylles enten ved å ta los eller ved å benytte farledsbevis.

Til toppen